Iedereen kent momenten van verlies en verdriet in het leven.  Meestal vind je een weg met dat wat je tegen komt en soms lukt het niet. Therapie is gericht op het verkennen van je probleem situatie om dichter bij jezelf te komen.

Geen keuzes kunnen maken, somberheid, verwarring, boosheid, angst, of negatieve gedachten kunnen te bepalend worden. Dit heeft een weerslag op jezelf en daarmee ook op je omgeving. Het staat het gevoel van tevredenheid en geluk in de weg

Maar hoe doe je dat nou gelukkig zijn?

Het dagelijks leven vraagt vaak veel van een mens, al dan niet een relatie, zorgen voor financiën, huishouden, kinderen opvoeden, zelfzorg, vriendschappen onderhouden, familie contacten, (vrijwilligers)werk, hobby’s, vrijetijdsinvulling.  Door  verlieservaringen, beperkingen, scheiding, verslaving, gezondheidsproblemen en zorgen is de stap naar disbalans soms klein.

Daarnaast heeft ieder mens zo zijn eigen temperament en ervaringen opgedaan in de kindertijd. In de kindertijd ging je je eerste relatie aan met je ouders/opvoeders. De voorbeelden en ervaringen zijn een blauwdruk voor de rest van je leven. Elk kind en ieder mens heeft daarin zijn eigen levensverhaal. De ervaringen daarin kleuren het mens dat je bent en dat wat jij tegenkomt.

Pas als mensen vast lopen. Als de gewone bekende manier van doen niet langer blijkt te werken, komt er ruimte om te gaan kijken en onderzoeken middels therapie. Hoe komt het dat ik hierin ben beland, waar komt het vandaan en hoe kom ik er vanaf?

“Door het donker kan men leren het licht weer te waarderen”.

Inzicht in het patroon helpt dan om gewoontepatronen te ontrafelen en te onderzoeken waar jij het contact met jezelf weer kan hervinden. Je brengt als het ware het denken van je hoofd, het voelen met je hart en het vanzelfsprekend handelen en aanwezig zijn op één lijn. Het is alsof je naar een andere radio frequentie gaat in jezelf. Je leert jezelf op een andere manier kennen. Dat omschrijven mensen veelal als dichtbij zichzelf zijn of thuiskomen bij zichzelf.

Je temperament en dynamiek bepaald wat daarvoor nodig is. Het ene mens leert door structuur aanbrengen, de ander door te ervaren “wat voel ik nu eigenlijk”, weer aan ander heeft helderheid in grenzen nodig of rust inbrengen in het dagelijks bestaan. De therapie is tevens een praktisch onderzoek naar balans in jezelf.

Als je een nieuwe sport wil beoefenen dan zoek je een trainer. Als je auto kapot is ga je naar een garage. Als je zorg hebt over je wel bevinden dan is het toch eigenlijk niet meer dan logisch dat je zorgt voor de juiste steun om weer in balans te komen.

Therapie houd in dat je bereidheid hebt tot onderzoek om op een andere manier te kijken naar de ‘probleem’ situatie en jezelf. Een “probleem” wordt dan een mogelijkheid om jezelf weer terug te vinden. Als jij het goed hebt met jezelf dan heeft dit een direct effect op de naasten en op je omgeving. Hierin hervind je de vonken van geluk.